Par KID

Biedrības svarīgākie mērķi ir:

  • jauniešu iepazīstināšana ar cilvēktiesībām, demokrātijas un iecietības principiem;
  • jaunatnes iesaistīšana aktīvā sabiedriskā dzīvē;
  • līdera sabiedriskā darba īpašību un iemaņu attīstīšana

KID organizē izglītojošus pasākumus: seminārus, apmācību kursus, nometnes, konferences. Biedrība uztur kontaktus un organizē kopīgus pasākumus ar saviem ārzemju kolēģiem.