Cilvēktiesības un pilsoniskā sabiedrība

Cilvēktiesības bērniem ar mākslas un jaunrades palīdzību

Projekta mērķi ir:

- uzlabot bērnu zināšanas par savām tiesībām, izaudzināt viņus iecietības, līdztiesības un cieņas garā,

- paaugstināt skolotāju un jauniešu darbinieku profesionālo līmeni cilvēktiesību izglītības jomā

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes:

- informatīvās interneta lapaspuses par cilvēktiesībām izstrādāšanu,

- apmācošu semināru ciklu izglītības darbiniekiem (skolotājiem, soc. pedagogiem),

- bērnu foto un video, zīmējumu un eseju konkursus par cilvēktiesību jautājumiem utt.

Informāciju par projektu un par bērnu tiesībam var atrast uz hr.kid.lv

Semināri par cilvēktiesībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Semināri tika organizeti 2002.gadā jaunatnes sabiedrisko organizāju un skolu pašvaldību aktīvistiem. Semināri tika veltīti cilvēktiesību, demokrātijas un pilsoniskas sabiedrības attīstības jautājumiem.

Dienasgrāmatas ar informāciju par cilvēktiesībām izdošana skolēniem

Projekta ideja bija iepazīstināt vidusskolu vecāko klašu skolēnus ar informāciju par cilvēktiesībām neformālajā veidā.
1998.gada pavasarī tika sagatavota un izdota dienasgrāmata, kura saturēja sekojošo informāciju:
- Cilvēktiesību vispārēja deklarācija;
- Bērnu tiesību deklarācija;
- Bērnu tiesību konvencija;
- Cilvēktiesības. Vēsturiskais ekskurss. Datumi, notikumi, personības;
- Starptautisko dokumentu saraksts par cilvēku tiesībām, kurus Latvija parakstīja pēc 1990. gada 4. maija;
- 1998./99. mācību gada kalendārs.

Izdevuma metiens bija 20000 eksemplāru: 10 tūkstoši latviešu valodā un 10 tūkstoši krievu valodā.
Dienasgrāmatu ieguva 119 skolas, bērnu nami un starptautiskās organizācijas no vairāk nekā četrdesmit Latvijas pilsētām.
Par projektu sponsoru uzstājās ASV Demokrātiskās komisijas Mazo grantu programma.

Cilvēktiesību vasaras skola

Vasaras skolas programma tika veltīta cilvēktiesībām. Tas bija KID pirmais starptautiskais projekts, kurā piedalījās jaunatne no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Somijas. No 18. līdz 28. augustam vasaras skolas dalībnieki pētīja dažādus cilvēku tiesību aspektus, apsprieda ar cilvēku tiesību ievērošanu un to aizsardzību saistītus jautājumus, rīkoja spēles, vakarus un citus pasākumus.