Eiropas pilsoniskums

Dažāda jaunatne – viena Eiropa

Jauniešu apmaiņa "Dažāda jaunatne – viena Eiropa" notika Rīgā no 2007.g. 20. līdz 24. novembrim. Projekta galvēnas temas: Eiropas pilsoniskums, kultūru dažadība, izglītība un sabiedriskā dzīve.

Apmaiņa tika realizēta ar ES programmas "Jaunatne darbībā" finansiālo palīdzību.

http://youth.kid.lv

Informācijas projekts "ES un Baltijas valstis: integrācija un līdzdalība"

Informācijas projekts "ES un Baltijas valstis: integrācija un līdzdalība" начался летом 2004 года и продолжался до апреля 2005 года. Проект был реализован при поддержке Европейской Комиссии.
В рамках проекта состоялись семинары, был издан и распространен среди молодежи буклет с информацией о Европейском Союзе, создан информационный портал о ЕС, прошли дискуссии и другие мероприятия.
Адрес информационного портала: http://eu.kid.lv.

Seminārs "Latvija Eiropā. Eiropa Latvijā”

Seminārs notika 2006.gada novembrī un bija veltīts Starptautiskajai Tolerances dienai (16.novembris).
Tajā piedalījās jaunie cilvēki no 9 valstīm (Norvēģija, Zviedrija, Vācija, Beļģija, Izraēla, Dienvidāfrika, Kanāda, ASV, Taivāna), kuri to vai citu iemeslu dēļ dzīvo Latvijā (pēc apmaiņas, ārvalstu speciālistu un diplomātu bērni u. t. t.), kā arī mūsu organizācijas locekļi.
Semināra gaitā tika aplūkoti kultūru dažādību, starpkultūru apmācības, sakaru jautājumi. Seminārs notika angļu valodā.
Semināra sponsoru lomā bija Sorosa fonds un ANO attīstības programma.