Personības attīstība

Intelektuālās spēles skoleniem

Intelektuālās spēles "Kas? Kur? Kad?” un "Brein Rings” kopš 2003. gada rīko organizācija K.I.D. ar Rīgas Domes un Īpašu uzdevumu un sabiedriskās integrācijas lietu ministra sekretariāta atbalstu.
Spēļu galvenie mērķi ir:
- jaunatnes radošā un intelektuālā potenciāla attīstīšana;
- sakaru attīstīšana starp dažādām skolām un skolu pašpārvaldēm;
- jaunatnes intereses stimulēšana intelektuālajām spēlēm;
- ārpusskolas brīvā laika organizēšana.

Kopš 2004. gada tiek rīkotas spēles gan 9.-12. klašu skolēniem (Vecākā līga), tā arī 5.-9. klasēm (Jaunākā līga).
Spēļu rīkošanas periodiskums ir 1 reize mēnesī katrai līgai.
Pēc katras spēles beigām tiek noteiktas un apbalvotas trīs komandas, kuras ieņēma godalgu vietas. Bez tam, visa gada laikā tiek uzskaitīts dalībnieku komandu reitings.
Konkursa uzvarētājs tiek noteikts pēc visu spēļu rezultātiem.

Sīkāku informāciju par spēlēm var iegūt:

http://ring.kid.lv

Vasaras nometnes

Mūsu organizācija rīko vasaras nometnes kopš 1996. gada. Nometne ir KID darba kulminācija par gadu. Nometnes programmas sagatavošanu un realizāciju organizatori veic radoši, ar entuziasmu, ar fantāziju, nežēlojot nedz spēkus, nedz laiku.

KID nometne ir savdabīgs nopietnā un smieklīgā, lekciju un spēļu, tematisko nodarbību un izklaidējošo vakaru, gājienu un RPG (lomu spēļu) kokteilis. Te var iegūt gan jaunas zināšanas, gan jaunus draugus, kā arī sākt vingrot. Nometņu rīkošanas laikā tika izveidoti pamatnoteikumi: nedzert, nelamāties, nekavēt, aktīvi piedalīties visos pasākumos.

Pēdējos gados nozīmīga vieta nometņu programmā tika veltīta cilvēku tiesībām, izglītībai cilvēku tiesību jomā, starpkultūru apmācībai, dzimumu līdztiesības jautājumiem, tolerancei u. c.

Līderu kursi

Sākot ar 1998.gadu, KID rīko līderu kursus mazākumtautību jaunatnei.
Kursu pamatmēŗķis ir dalībnieku līdera īpašību un radošā potenciāla attīstība, kā arī viņu sociālās aktivitātes paaugstināšana.
Kursi notiek 2-3 mēnešu laikā. Apmācība notiek neformālos apstākļos: lekcijas tiek apvienotas ar praktiskajām nodarbībām, ar diskusijām, kuras ļauj kursu dalībniekiem izteikt savu viedokli, apmainīties cits citam ar zināšanām un pieredzi. Materiāla labākai iegaumēšanai liela uzmanība tiek veltīta simulatīvām lomu spēlēm.
Līderu kursu programma iekļauj tādas tēmas, kā: līdera jēdziens, līdera īpašības; vadības stili; komandas sastādīšana, darbs komandā, lomas komandā; projektu vadība (project management); laika vadība (time management); motivācija; konfliktoloģija; kreativitāte (radošā pieeja); darbs ar auditoriju.

Apmācību programma jauniem līderiem un sabiedrisko organizāciju aktīvistiem

2000.gadā KID organizēja virkni jaunatnes līderu iepazīšanās semināru ar sabiedrisko darbu.
Semināri notika aprīlī un novembrī Carnikavā. Divu dienu laikā dalībniekiem tika piedāvāta intensīva programma, kura sevī iekļāva lekcijas un nodarbības par sekojošajām tēmām: projekta vadība, darbs komandā, līdera īpašības, laika vadība, projekta novērtējums, starpkultūru apmācība, motivācija, sabiedriskās attiecības, konfliktu vadība.

Apmācību kurss jaunatnes sabiedriskas organizācijas un skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem

Projekts tika istenots 2002.gadā un iekļauj trīs apmācību kursos.